تیزر تبلیغاتی

تلفیق هنر حرکت و دوربین

تیزر تبلیغاتی

تیزر تبلیغاتی گروه کارخانجات سمیر

کارگردان: حسین مطلبی
با همکاری گروه 2bstudio

تیزر تبلیغاتی کاغذ دیواری دیاکو

کارگردان: نوید مین باشی

تیزر تبلیغاتی کارخانه قند شیرین خراسان

کارگردان: حمید سجادی

تصویر برداران: حسین مطلبی – پیام حسینی

گوینده: شهرام ایرانمش

تیزر تبلیغاتی گروه صنعتی راه ساخت

کارگردان: حمید سجادی

تیزر تبلیغاتی لوازم خانگی بنس

کارگردان: حمید سجادی

تصویربرداران: حسین مطلبی – نوید موسوی

تیزر تبلیغاتی همایش شتاب دهنده کسب و کار فردوسی

کارگردان: حمید سجادی

تصویربردار: نوید موسوی

به سفارش گروه کادرو

از همین امروز تغییر را احساس کنید.

مشاوره رایگان